Tìm sim

- Tìm sim có số 6789 bạn gõ 6789

- Tìm sim có đầu 090 đuôi 3333 bạn gõ 090*3333

- Tìm sim bắt đầu 0913 đuôi bất kỳ bạn gõ: 0913*

- Viettel: 096, 097, 098, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 086

- Vinaphone: 091, 094, 081, 082, 083, 084, 085, 088

- Mobifone: 090, 093, 070, 076, 077, 078, 079, 089

- Vietnamobile: 092, 052, 056, 058

- Gmobile: 099, 059. Điện thoại cố định: 02

Sản phẩm 11

Bảng sim cập nhật 07/11 : chiết khấu 10%-20% . (161107)

10:23 07/11/2018

Giảm giá 10% đến 30% cho mọi người
Quý đại lý, CTV copy đăng bán và nhận ck nhé
Call, sms, fb, zalo: 037773.9999

0767141444                  1,500,000
0355646444                  1,500,000
0348949444                  1,500,000
0347949444                  1,500,000
0839396444                  1,500,000
0854707333                  1,500,000
0854660333                  1,500,000
0837959333                  1,500,000
0817309333                  1,500,000
0814885333                  1,500,000
0764995333                  1,500,000
0764992333                  1,500,000
0764990333                  1,500,000
0396406333                  1,500,000
0394980333                  1,500,000
0394961333                  1,500,000
0394958333                  1,500,000
0394952333                  1,500,000
0394928333                  1,500,000
0394926333                  1,500,000
0394920333                  1,500,000
0394724333                  1,500,000
0394721333                  1,500,000
0394715333                  1,500,000
0394710333                  1,500,000
0394697333                  1,500,000
0394694333                  1,500,000
0394689333                  1,500,000
0394682333                  1,500,000
0394681333                  1,500,000
0394675333                  1,500,000
0394658333                  1,500,000
0394656333                  1,500,000
0373174333                  1,500,000
0366449333                  1,500,000
0364110333                  1,500,000
0362447333                  1,500,000
0355448333                  1,500,000
0346549333                  1,500,000
0346279333                  1,500,000
0854665222                  1,500,000
0853411222                  1,500,000
0853119222                  1,500,000
0853089222                  1,500,000
0839348222                  1,500,000
0832786222                  1,500,000
0832417222                  1,500,000
0823614222                  1,500,000
0819036222                  1,500,000
0394474222                  1,500,000
0393047222                  1,500,000
0387924222                  1,500,000
0376545222                  1,500,000
0375914222                  1,500,000
0375207222                  1,500,000
0374853222                  1,500,000
0374320222                  1,500,000
0374318222                  1,500,000
0374316222                  1,500,000
0373951222                  1,500,000
0367934222                  1,500,000
0367756222                  1,500,000
0364961222                  1,500,000
0364893222                  1,500,000
0364634222                  1,500,000
0364201222                  1,500,000
0363207222                  1,500,000
0359781222                  1,500,000
0357139222                  1,500,000
0354987222                  1,500,000
0354775222                  1,500,000
0347826222                  1,500,000
0344998222                  1,500,000
0344770222                  1,500,000
0344557222                  1,500,000
0344335222                  1,500,000
0774113111                  1,500,000
0358616111                  1,500,000
0769762000                  1,500,000
0357262000                  1,500,000
0357227000                  1,500,000
0355586000                  1,500,000
0354679866                  1,500,000
0775299119                  1,500,000
0776979009                  1,500,000
0774388998                  1,500,000
0767188338                  1,500,000
0853411119                  2,000,000
0764811117                  2,000,000
0704411115                  2,000,000
0764811114                  2,000,000
0703811110                  2,000,000
0707311110                  2,000,000
0948157175                  2,000,000
0703077776                  3,000,000
0813277776                  3,000,000
0853077776                  3,000,000
0707877774                  3,000,000
0853077774                  3,000,000
0373177773                  3,000,000
0853077772                  3,000,000
0813277770                  3,000,000
0373166664                  3,000,000
0769066664                  3,000,000
0707855554                  3,000,000
0793855554                  3,000,000
0707855553                  3,000,000
0773455553                  3,000,000
0857055553                  3,000,000
0778755551                  3,000,000
0707855550                  3,000,000
0793855550                  3,000,000
0833644447                  3,000,000
0767544446                  3,000,000
0775744446                  3,000,000
0813344446                  3,000,000
0786644441                  3,000,000
0374133337                  3,000,000
0773433337                  3,000,000
0779233337                  3,000,000
0772433335                  3,000,000
0779233334                  3,000,000
0832633334                  3,000,000
0773433332                  3,000,000
0832633331                  3,000,000
0374133330                  3,000,000
0772433330                  3,000,000
0858933330                  3,000,000
0704422228                  3,000,000
0786022227                  3,000,000
0764422226                  3,000,000
0704422225                  3,000,000
0776922225                  3,000,000
0707822224                  3,000,000
0777122224                  3,000,000
0837322224                  3,000,000
0786022223                  3,000,000
0704422220                  3,000,000
0707311119                  3,000,000
0792711119                  3,000,000
0794511119                  3,000,000
0704411118                  3,000,000
0775711118                  3,000,000
0832511118                  3,000,000
0707811117                  3,000,000
0707311116                  3,000,000
0794511116                  3,000,000
0703811115                  3,000,000
0707811114                  3,000,000
0707811113                  3,000,000
0775711113                  3,000,000
0792711113                  3,000,000
0775700008                  3,000,000
0767100006                  3,000,000
0786700006                  3,000,000
0707300005                  3,000,000
0707300004                  3,000,000
0786700004                  3,000,000
0775700003                  3,000,000
0786700002                  3,000,000
0853415777                  3,000,000
0844698777                  3,000,000
0814702777                  3,000,000
0814596777                  3,000,000
0854706555                  3,000,000
0853117555                  3,000,000
0839348555                  3,000,000
0832418555                  3,000,000
0824590555                  3,000,000
0823613555                  3,000,000
0814883555                  3,000,000
0814827555                  3,000,000
0814719555                  3,000,000
0814711555                  3,000,000
0814598555                  3,000,000
0813277555                  3,000,000
0813274555                  3,000,000
0828440444                  3,000,000
0798448444                  3,000,000
0773446444                  3,000,000
0397848444                  3,000,000
0389949444                  3,000,000
0379447444                  3,000,000
0352446444                  3,000,000
0349447444                  3,000,000
0348440444                  3,000,000
0347440444                  3,000,000
0346445444                  3,000,000
0828433444                  3,000,000
0368228444                  3,000,000
0359559444                  3,000,000
0358383444                  3,000,000
0349979444                  3,000,000
0349779444                  3,000,000
0349559444                  3,000,000
0349339444                  3,000,000
0347337444                  3,000,000
0347117444                  3,000,000
0346776444                  3,000,000
0764838333                  3,000,000
0854658333                  3,000,000
0853117333                  3,000,000
0837955333                  3,000,000
0813271333                  3,000,000
0799887333                  3,000,000
0779739333                  3,000,000
0778757333                  3,000,000
0776929333                  3,000,000
0775938333                  3,000,000
0775919333                  3,000,000
0775068333                  3,000,000
0774739333                  3,000,000
0769722333                  3,000,000
0769611333                  3,000,000
0767255333                  3,000,000
0765529333                  3,000,000
0765525333                  3,000,000
0764994333                  3,000,000
0708898333                  3,000,000
0708768333                  3,000,000
0707882333                  3,000,000
0707314333                  3,000,000
0703811333                  3,000,000
0703808333                  3,000,000
0703800333                  3,000,000
0703655333                  3,000,000
0703558333                  3,000,000
0703478333                  3,000,000
0703086333                  3,000,000
0703078333                  3,000,000
0703068333                  3,000,000
0395031333                  3,000,000
0395017333                  3,000,000
0392377333                  3,000,000
0388005333                  3,000,000
0386770333                  3,000,000
0376007333                  3,000,000
0373182333                  3,000,000
0373167333                  3,000,000
0373158333                  3,000,000
0369002333                  3,000,000
0368771333                  3,000,000
0365117333                  3,000,000
0362609333                  3,000,000
0359449333                  3,000,000
0356879333                  3,000,000
0356770333                  3,000,000
0355499333                  3,000,000
0355375333                  3,000,000
0355225333                  3,000,000
0355114333                  3,000,000
0355080333                  3,000,000
0355070333                  3,000,000
0355065333                  3,000,000
0355050333                  3,000,000
0355007333                  3,000,000
0349119333                  3,000,000
0348757333                  3,000,000
0776929222                  3,000,000
0765223222                  3,000,000
0395021222                  3,000,000
0367229222                  3,000,000
0839397222                  3,000,000
0837955222                  3,000,000
0813270222                  3,000,000
0787567222                  3,000,000
0786505222                  3,000,000
0779939222                  3,000,000
0779233222                  3,000,000
0778757222                  3,000,000
0777956222                  3,000,000
0767255222                  3,000,000
0765529222                  3,000,000
0765521222                  3,000,000
0703801222                  3,000,000
0397811222                  3,000,000
0397786222                  3,000,000
0397395222                  3,000,000
0389193222                  3,000,000
0387673222                  3,000,000
0385537222                  3,000,000
0379095222                  3,000,000
0372887222                  3,000,000
0368597222                  3,000,000
0364200222                  3,000,000
0355587222                  3,000,000
0353177222                  3,000,000
0347869222                  3,000,000
0823616111                  3,000,000
0773119111                  3,000,000
0707313111                  3,000,000
0393919111                  3,000,000
0776669111                  3,000,000
0835202000                  3,000,000
0764006000                  3,000,000
0857055000                  3,000,000
0814884000                  3,000,000
0778892000                  3,000,000
0778789000                  3,000,000
0708892000                  3,000,000
0707897000                  3,000,000
0707872000                  3,000,000
0707832000                  3,000,000
0707352000                  3,000,000
0707302000                  3,000,000
0379168000                  3,000,000
0858110123                  3,000,000
0775033789                  3,000,000
0774988789                  3,000,000
0774769789                  3,000,000
0773859789                  3,000,000
0764378789                  3,000,000
0397084789                  3,000,000
0388104789                  3,000,000
0362802789                  3,000,000
0358167789                  3,000,000
0357284789                  3,000,000
0356709789                  3,000,000
0356482789                  3,000,000
0356382789                  3,000,000
0355164789                  3,000,000
0355052789                  3,000,000
0354392789                  3,000,000
0354239789                  3,000,000
0354149789                  3,000,000
0353963789                  3,000,000
0353724789                  3,000,000
0353644789                  3,000,000
0353615789                  3,000,000
0353604789                  3,000,000
0353094789                  3,000,000
0352961789                  3,000,000
0352941789                  3,000,000
0352827789                  3,000,000
0352684789                  3,000,000
0352682789                  3,000,000
0352533789                  3,000,000
0352482789                  3,000,000
0352432789                  3,000,000
0347017789                  3,000,000
0346997789                  3,000,000
0343587789                  3,000,000
0339220789                  3,000,000
0917571678                  3,000,000
0915293678                  3,000,000
0839395567                  3,000,000
0793777567                  3,000,000
0789978567                  3,000,000
0704566456                  3,000,000
0778383345                  3,000,000
0784444234                  3,000,000
0778383234                  3,000,000
0775777234                  3,000,000
0768666234                  3,000,000
0765666234                  3,000,000
0765222234                  3,000,000
0705666234                  3,000,000
0703000234                  3,000,000
0778999123                  3,000,000
0769888123                  3,000,000
0765777123                  3,000,000
0765333123                  3,000,000
0819802005                  3,000,000
0798232002                  3,000,000
0708762002                  3,000,000
0785192001                  3,000,000
0796791997                  3,000,000
0779581997                  3,000,000
0779571997                  3,000,000
0779521997                  3,000,000
0779581995                  3,000,000
0779571995                  3,000,000
0779521993                  3,000,000
0779511993                  3,000,000
0779591992                  3,000,000
0779521992                  3,000,000
0779731991                  3,000,000
0779591991                  3,000,000
0779581991                  3,000,000
0779581990                  3,000,000
0779511990                  3,000,000
0779521989                  3,000,000
0793191988                  3,000,000
0786501988                  3,000,000
0786021988                  3,000,000
0779591988                  3,000,000
0779581988                  3,000,000
0769631988                  3,000,000
0769061988                  3,000,000
0769011988                  3,000,000
0765821988                  3,000,000
0765751988                  3,000,000
0703691988                  3,000,000
0359761988                  3,000,000
0353701988                  3,000,000
0779591987                  3,000,000
0779581987                  3,000,000
0779561987                  3,000,000
0779511987                  3,000,000
0786701986                  3,000,000
0779581986                  3,000,000
0779521986                  3,000,000
0778951986                  3,000,000
0775921986                  3,000,000
0769881986                  3,000,000
0769011986                  3,000,000
0767531986                  3,000,000
0765821986                  3,000,000
0765701986                  3,000,000
0762151986                  3,000,000
0708891986                  3,000,000
0703651986                  3,000,000
0359761986                  3,000,000
0353621986                  3,000,000
0779581985                  3,000,000
0786551983                  3,000,000
0779591983                  3,000,000
0779551983                  3,000,000
0779521983                  3,000,000
0779511983                  3,000,000
0797981982                  3,000,000
0779551982                  3,000,000
0769611973                  3,000,000
0794776699                  3,000,000
0769774499                  3,000,000
0768664499                  3,000,000
0765554499                  3,000,000
0708664499                  3,000,000
0814884499                  3,000,000
0794773399                  3,000,000
0784443399                  3,000,000
0764442299                  3,000,000
0794770099                  3,000,000
0794550099                  3,000,000
0784880099                  3,000,000
0774110099                  3,000,000
0764997788                  3,000,000
0794775588                  3,000,000
0785994488                  3,000,000
0778994488                  3,000,000
0768664488                  3,000,000
0767664488                  3,000,000
0794554488                  3,000,000
0794772288                  3,000,000
0784442288                  3,000,000
0793441188                  3,000,000
0764441188                  3,000,000
0772440088                  3,000,000
0794550088                  3,000,000
0764990088                  3,000,000
0764110088                  3,000,000
0773119977                  3,000,000
0769889977                  3,000,000
0768669977                  3,000,000
0779558877                  3,000,000
0767668877                  3,000,000
0765668877                  3,000,000
0784668877                  3,000,000
0768996677                  3,000,000
0778994477                  3,000,000
0769554477                  3,000,000
0768994477                  3,000,000
0765554477                  3,000,000
0794554477                  3,000,000
0769883377                  3,000,000
0768663377                  3,000,000
0765553377                  3,000,000
0814883377                  3,000,000
0783662277                  3,000,000
0768992277                  3,000,000
0767662277                  3,000,000
0765662277                  3,000,000
0784442277                  3,000,000
0784881177                  3,000,000
0764991177                  3,000,000
0764661177                  3,000,000
0764441177                  3,000,000
0819110077                  3,000,000
0797660077                  3,000,000
0786550077                  3,000,000
0769880077                  3,000,000
0763550077                  3,000,000
0794550077                  3,000,000
0769119966                  3,000,000
0765009966                  3,000,000
0763557766                  3,000,000
0769885566                  3,000,000
0814885566                  3,000,000
0764995566                  3,000,000
0769884466                  3,000,000
0765554466                  3,000,000
0768993366                  3,000,000
0794773366                  3,000,000
0764442266                  3,000,000
0769771166                  3,000,000
0772440066                  3,000,000
0769880066                  3,000,000
0768990066                  3,000,000
0794770066                  3,000,000
0794550066                  3,000,000
0784880066                  3,000,000
0774110066                  3,000,000
0769889955                  3,000,000
0765119955                  3,000,000
0765009955                  3,000,000
0798448855                  3,000,000
0768998855                  3,000,000
0769118855                  3,000,000
0767668855                  3,000,000
0765668855                  3,000,000
0708668855                  3,000,000
0793667755                  3,000,000
0783667755                  3,000,000
0782667755                  3,000,000
0784667755                  3,000,000
0772446655                  3,000,000
0768446655                  3,000,000
0763776655                  3,000,000
0794776655                  3,000,000
0797664455                  3,000,000
0778994455                  3,000,000
0708664455                  3,000,000
0769883355                  3,000,000
0768993355                  3,000,000
0768663355                  3,000,000
0814883355                  3,000,000
0764443355                  3,000,000
0778992255                  3,000,000
0767662255                  3,000,000
0765662255                  3,000,000
0794772255                  3,000,000
0764662255                  3,000,000
0769771155                  3,000,000
0819110055                  3,000,000
0797660055                  3,000,000
0769880055                  3,000,000
0768990055                  3,000,000
0784880055                  3,000,000
0764990055                  3,000,000
0764440055                  3,000,000
0798669944                  3,000,000
0793779944                  3,000,000
0773119944                  3,000,000
0765669944                  3,000,000
0765119944                  3,000,000
0765009944                  3,000,000
0784669944                  3,000,000
0797998844                  3,000,000
0778998844                  3,000,000
0776668844                  3,000,000
0708668844                  3,000,000
0797557744                  3,000,000
0798996644                  3,000,000
0769116644                  3,000,000
0794776644                  3,000,000
0764996644                  3,000,000
0797995544                  3,000,000
0793775544                  3,000,000
0783665544                  3,000,000
0768995544                  3,000,000
0768665544                  3,000,000
0814885544                  3,000,000
0769773344                  3,000,000
0708663344                  3,000,000
0798772244                  3,000,000
0769882244                  3,000,000
0794772244                  3,000,000
0784882244                  3,000,000
0764662244                  3,000,000
0785991144                  3,000,000
0783661144                  3,000,000
0767661144                  3,000,000
0765661144                  3,000,000
0797660044                  3,000,000
0768990044                  3,000,000
0774110044                  3,000,000
0764990044                  3,000,000
0769889933                  3,000,000
0765669933                  3,000,000
0765009933                  3,000,000
0794779933                  3,000,000
0765118833                  3,000,000
0783667733                  3,000,000
0782667733                  3,000,000
0768997733                  3,000,000
0767667733                  3,000,000
0784667733                  3,000,000
0764997733                  3,000,000
0797556633                  3,000,000
0764006633                  3,000,000
0769885533                  3,000,000
0768665533                  3,000,000
0765665533                  3,000,000
0794775533                  3,000,000
0798774433                  3,000,000
0783664433                  3,000,000
0769884433                  3,000,000
0767114433                  3,000,000
0774114433                  3,000,000
0797662233                  3,000,000
0785991133                  3,000,000
0783661133                  3,000,000
0778991133                  3,000,000
0772441133                  3,000,000
0768991133                  3,000,000
0767661133                  3,000,000
0794771133                  3,000,000
0764661133                  3,000,000
0764441133                  3,000,000
0769880033                  3,000,000
0769770033                  3,000,000
0769110033                  3,000,000
0765660033                  3,000,000
0784880033                  3,000,000
0764990033                  3,000,000
0765119922                  3,000,000
0708669922                  3,000,000
0794779922                  3,000,000
0784669922                  3,000,000
0769118822                  3,000,000
0767668822                  3,000,000
0769887722                  3,000,000
0765667722                  3,000,000
0792996622                  3,000,000
0773446622                  3,000,000
0768996622                  3,000,000
0765116622                  3,000,000
0763116622                  3,000,000
0854556622                  3,000,000
0764996622                  3,000,000
0793775522                  3,000,000
0775775522                  3,000,000
0768665522                  3,000,000
0708665522                  3,000,000
0794775522                  3,000,000
0784665522                  3,000,000
0798774422                  3,000,000
0778334422                  3,000,000
0769774422                  3,000,000
0768994422                  3,000,000
0765554422                  3,000,000
0769883322                  3,000,000
0769773322                  3,000,000
0767663322                  3,000,000
0774113322                  3,000,000
0814883322                  3,000,000
0784883322                  3,000,000
0797661122                  3,000,000
0768991122                  3,000,000
0765661122                  3,000,000
0794771122                  3,000,000
0764661122                  3,000,000
0779550022                  3,000,000
0767110022                  3,000,000
0784440022                  3,000,000
0764990022                  3,000,000
0764440022                  3,000,000
0764110022                  3,000,000
0798449911                  3,000,000
0769889911                  3,000,000
0765669911                  3,000,000
0767668811                  3,000,000
0708668811                  3,000,000
0794778811                  3,000,000
0764778811                  3,000,000
0768997711                  3,000,000
0784667711                  3,000,000
0797556611                  3,000,000
0792996611                  3,000,000
0773446611                  3,000,000
0772446611                  3,000,000
0767226611                  3,000,000
0764996611                  3,000,000
0798445511                  3,000,000
0775775511                  3,000,000
0769885511                  3,000,000
0768665511                  3,000,000
0814885511                  3,000,000
0818004411                  3,000,000
0778994411                  3,000,000
0768664411                  3,000,000
0765554411                  3,000,000
0794774411                  3,000,000
0784884411                  3,000,000
0797663311                  3,000,000
0769773311                  3,000,000
0768993311                  3,000,000
0768883311                  3,000,000
0767663311                  3,000,000
0765663311                  3,000,000
0765553311                  3,000,000
0708663311                  3,000,000
0786552211                  3,000,000
0786002211                  3,000,000
0784442211                  3,000,000
0779550011                  3,000,000
0794770011                  3,000,000
0784880011                  3,000,000
0764660011                  3,000,000
0764440011                  3,000,000
0775779900                  3,000,000
0769889900                  3,000,000
0768669900                  3,000,000
0765669900                  3,000,000
0798448800                  3,000,000
0765118800                  3,000,000
0794778800                  3,000,000
0764778800                  3,000,000
0768997700                  3,000,000
0708667700                  3,000,000
0784667700                  3,000,000
0792996600                  3,000,000
0773446600                  3,000,000
0772446600                  3,000,000
0764996600                  3,000,000
0798445500                  3,000,000
0775775500                  3,000,000
0769885500                  3,000,000
0767665500                  3,000,000
0765665500                  3,000,000
0814885500                  3,000,000
0797664400                  3,000,000
0786554400                  3,000,000
0778994400                  3,000,000
0768664400                  3,000,000
0767664400                  3,000,000
0774114400                  3,000,000
0794774400                  3,000,000
0784884400                  3,000,000
0798223300                  3,000,000
0783663300                  3,000,000
0768993300                  3,000,000
0768663300                  3,000,000
0767113300                  3,000,000
0764113300                  3,000,000
0797661100                  3,000,000
0786551100                  3,000,000
0778991100                  3,000,000
0769881100                  3,000,000
0769771100                  3,000,000
0767661100                  3,000,000
0765661100                  3,000,000
0784881100                  3,000,000
0764661100                  3,000,000
0764441100                  3,000,000
0779939363                  3,000,000
0372999339                  3,000,000
0917589339                  3,000,000
0917589229                  3,000,000
0918959229                  3,000,000
0918969229                  3,000,000
0917589119                  3,000,000
0702338998                  3,000,000
0778288998                  3,000,000
0702338778                  3,000,000
0774388668                  3,000,000
0794458668                  3,000,000
0796098668                  3,000,000
0797288668                  3,000,000
0797708668                  3,000,000
0798458668                  3,000,000
0832418668                  3,000,000
0708878558                  3,000,000
0336988338                  3,000,000
0792288289                  3,000,000
0917578228                  3,000,000
0782667997                  3,000,000
0789837838                  3,000,000
0854757557                  3,000,000
0853117227                  3,000,000
0772366996                  3,000,000
0374316886                  3,000,000
0704426886                  3,000,000
0769066886                  3,000,000
0772086886                  3,000,000
0783646886                  3,000,000
0785196886                  3,000,000
0785976886                  3,000,000
0786036886                  3,000,000
0793876886                  3,000,000
0795026886                  3,000,000
0795046886                  3,000,000
0796036886                  3,000,000
0799806886                  3,000,000
0705666839                  3,000,000
0343535545                  3,000,000
0824555525                  3,000,000
0786004005                  3,000,000
0767563635                  3,000,000
0347533553                  3,000,000
0767523168                  3,000,000
0789912992                  3,000,000
0369282292                  3,000,000
0858111001                  3,000,000
0707130330                  3,000,000
0819110220                  3,000,000
0795048686                  3,000,000
0794808686                  3,000,000
0794088686                  3,000,000
0828089696                  3,000,000
0828089393                  3,000,000
0828089191                  3,000,000
0828088181                  3,000,000
0828086464                  3,000,000
0828086262                  3,000,000
0828086060                  3,000,000
0828085353                  3,000,000
0828084242                  3,000,000
0828084040                  3,000,000
0828082121                  3,000,000
0828780808                  3,000,000
0779611789                  3,500,000
0779098789                  3,500,000
0778993789                  3,500,000
0776993789                  3,500,000
0768988789                  3,500,000
0765828789                  3,500,000
0396362789                  3,500,000
0396182789                  3,500,000
0395638789                  3,500,000
0388202789                  3,500,000
0379122789                  3,500,000
0379020789                  3,500,000
0375220789                  3,500,000
0358212789                  3,500,000
0357691789                  3,500,000
0353500789                  3,500,000
0353373789                  3,500,000
0353125789                  3,500,000
0814533939                  3,500,000
0961271616                  3,500,000
0961501616                  3,500,000
0961531616                  3,500,000
0961571616                  3,500,000
0961721616                  3,500,000
0961751616                  3,500,000
0961841616                  3,500,000
0961941616                  3,500,000
0961951616                  3,500,000
0961971616                  3,500,000
0971051616                  3,500,000
0971071616                  3,500,000
0971201616                  3,500,000
0971241616                  3,500,000
0971271616                  3,500,000
0971321616                  3,500,000
0971401616                  3,500,000
0971421616                  3,500,000
0971431616                  3,500,000
0971451616                  3,500,000
0971461616                  3,500,000
0971501616                  3,500,000
0971521616                  3,500,000
0971531616                  3,500,000
0971571616                  3,500,000
0971591616                  3,500,000
0971651616                  3,500,000
0971821616                  3,500,000
0971871616                  3,500,000
0971921616                  3,500,000
0971931616                  3,500,000
0971951616                  3,500,000
0981241616                  3,500,000
0981271616                  3,500,000
0981301616                  3,500,000
0981401616                  3,500,000
0981421616                  3,500,000
0981451616                  3,500,000
0981471616                  3,500,000
0981481616                  3,500,000
0981501616                  3,500,000
0981531616                  3,500,000
0981541616                  3,500,000
0981571616                  3,500,000
0981641616                  3,500,000
0981721616                  3,500,000
0888885864                  3,500,000
0888885120                  3,500,000
0888885849                  3,500,000
0888885843                  3,500,000
0888885834                  3,500,000
0888885827                  3,500,000
0888885821                  3,500,000
0888885814                  3,500,000
0888885810                  3,500,000
0888883774                  3,500,000
0888887563                  3,500,000
0888887562                  3,500,000
0888887455                  3,500,000
0888887454                  3,500,000
0888887451                  3,500,000
0888887450                  3,500,000
0888887446                  3,500,000
0888887445                  3,500,000
0888887341                  3,500,000
0888887340                  3,500,000
0888885451                  3,500,000
0888885449                  3,500,000
0888885448                  3,500,000
0888885231                  3,500,000
0888884837                  3,500,000
0888884834                  3,500,000
0888884829                  3,500,000
0888884827                  3,500,000
0888884821                  3,500,000
0888884820                  3,500,000
0888884815                  3,500,000
0888884813                  3,500,000
0888884810                  3,500,000
0888884776                  3,500,000
0888884583                  3,500,000
0888884582                  3,500,000
0888884572                  3,500,000
0888884571                  3,500,000
0888884552                  3,500,000
0888884551                  3,500,000
0888884461                  3,500,000
0888884460                  3,500,000
0888884453                  3,500,000
0888884451                  3,500,000
0888884340                  3,500,000
0888884241                  3,500,000
0888884230                  3,500,000
0888882814                  3,500,000
0888882813                  3,500,000
0764299998                  4,000,000
0763099996                  4,000,000
0814599996                  4,000,000
0764299995                  4,000,000
0708899994                  4,000,000
0763099992                  4,000,000
0764299991                  4,000,000
0769188887                  4,000,000
0767288884                  4,000,000
0772988884                  4,000,000
0792988884                  4,000,000
0769088883                  4,000,000
0373177778                  4,000,000
0792577778                  4,000,000
0707877773                  4,000,000
0707877770                  4,000,000
0373166667                  4,000,000
0703066667                  4,000,000
0769566667                  4,000,000
0773166667                  4,000,000
0792066667                  4,000,000
0796066665                  4,000,000
0793866664                  4,000,000
0796066664                  4,000,000
0373166662                  4,000,000
0703066662                  4,000,000
0796066661                  4,000,000
0793866660                  4,000,000
0767455559                  4,000,000
0772655558                  4,000,000
0773155558                  4,000,000
0707355557                  4,000,000
0793855557                  4,000,000
0797855557                  4,000,000
0767255556                  4,000,000
0767455556                  4,000,000
0778755556                  4,000,000
0772655552                  4,000,000
0707355551                  4,000,000
0837955551                  4,000,000
0772433338                  4,000,000
0779733338                  4,000,000
0832633337                  4,000,000
0704433336                  4,000,000
0775733335                  4,000,000
0858933335                  4,000,000
0762522229                  4,000,000
0793522229                  4,000,000
0707322228                  4,000,000
0765522228                  4,000,000
0707822226                  4,000,000
0762522226                  4,000,000
0793522226                  4,000,000
0707322225                  4,000,000
0836722225                  4,000,000
0707822221                  4,000,000
0855511118                  4,000,000
0855511112                  4,000,000
0703800009                  4,000,000
0707300009                  4,000,000
0707800009                  4,000,000
0786600007                  4,000,000
0707800003                  4,000,000
0767507090                  4,000,000
0773173757                  4,000,000
0814535455                  4,000,000
0765535455                  4,000,000
0707334353                  4,000,000
0798223242                  4,000,000
0784353739                  4,000,000
0786031323                  4,000,000
0796030507                  4,000,000
0784608460                  4,000,000
0708600860                  4,000,000
0859021777                  4,000,000
0859004777                  4,000,000
0858109777                  4,000,000
0858108777                  4,000,000
0854588777                  4,000,000
0854569777                  4,000,000
0853988777                  4,000,000
0843915777                  4,000,000
0843909777                  4,000,000
0843900777                  4,000,000
0843704777                  4,000,000
0835202777                  4,000,000
0835200777                  4,000,000
0824141777                  4,000,000
0818006777                  4,000,000
0818005777                  4,000,000
0817303777                  4,000,000
0814800777                  4,000,000
0814715777                  4,000,000
0814710777                  4,000,000
0813341777                  4,000,000
0812291777                  4,000,000
0812290777                  4,000,000
0853988555                  4,000,000
0843911555                  4,000,000
0839737555                  4,000,000
0813272555                  4,000,000
0786600333                  4,000,000
0777181333                  4,000,000
0769669333                  4,000,000
0707899333                  4,000,000
0707887333                  4,000,000
0707879333                  4,000,000
0707877333                  4,000,000
0707868333                  4,000,000
0707866333                  4,000,000
0707839333                  4,000,000
0707325333                  4,000,000
0707317333                  4,000,000
0707312333                  4,000,000
0798223222                  4,000,000
0776667222                  4,000,000
0707808222                  4,000,000
0786004000                  4,000,000
0786001000                  4,000,000
0707878000                  4,000,000
0377031234                  4,000,000
0342141234                  4,000,000
0768780123                  4,000,000
0703080123                  4,000,000
0765589789                  4,000,000
0708768789                  4,000,000
0707880789                  4,000,000
0703595789                  4,000,000
0397303789                  4,000,000
0348799789                  4,000,000
0345957789                  4,000,000
0338699789                  4,000,000
0338663789                  4,000,000
0772277567                  4,000,000
0768666567                  4,000,000
0765888567                  4,000,000
0765666567                  4,000,000
0765222567                  4,000,000
0708666567                  4,000,000
0707357567                  4,000,000
0359765567                  4,000,000
0339222567                  4,000,000
0797999456                  4,000,000
0777977456                  4,000,000
0765888456                  4,000,000
0765222456                  4,000,000
0708666456                  4,000,000
0798789345                  4,000,000
0798456345                  4,000,000
0797456345                  4,000,000
0787567345                  4,000,000
0769888345                  4,000,000
0768789345                  4,000,000
0765777345                  4,000,000
0798789234                  4,000,000
0798456234                  4,000,000
0794456234                  4,000,000
0786567234                  4,000,000
0772789234                  4,000,000
0767345234                  4,000,000
0707888234                  4,000,000
0798678123                  4,000,000
0797456123                  4,000,000
0767345123                  4,000,000
0786004499                  4,000,000
0703004499                  4,000,000
0786004488                  4,000,000
0703004488                  4,000,000
0774113388                  4,000,000
0853118877                  4,000,000
0798998877                  4,000,000
0778996677                  4,000,000
0798446677                  4,000,000
0769116677                  4,000,000
0792004477                  4,000,000
0707334477                  4,000,000
0774114477                  4,000,000
0797663377                  4,000,000
0786553377                  4,000,000
0785993377                  4,000,000
0786003377                  4,000,000
0778992277                  4,000,000
0785990077                  4,000,000
0775779966                  4,000,000
0818007766                  4,000,000
0703004466                  4,000,000
0798772266                  4,000,000
0778992266                  4,000,000
0797002266                  4,000,000
0786002266                  4,000,000
0785990066                  4,000,000
0779550066                  4,000,000
0853118855                  4,000,000
0797998855                  4,000,000
0818008855                  4,000,000
0798667755                  4,000,000
0786004455                  4,000,000
0798773355                  4,000,000
0785992255                  4,000,000
0859002255                  4,000,000
0792002255                  4,000,000
0786002255                  4,000,000
0764112255                  4,000,000
0783661155                  4,000,000
0797001155                  4,000,000
0798770055                  4,000,000
0798220055                  4,000,000
0768998844                  4,000,000
0775776644                  4,000,000
0769886644                  4,000,000
0778995544                  4,000,000
0767665544                  4,000,000
0798665544                  4,000,000
0786003344                  4,000,000
0767113344                  4,000,000
0764112244                  4,000,000
0768661144                  4,000,000
0797001144                  4,000,000
0778990044                  4,000,000
0769770044                  4,000,000
0775779933                  4,000,000
0786558833                  4,000,000
0853117733                  4,000,000
0818007733                  4,000,000
0797997733                  4,000,000
0778997733                  4,000,000
0798997733                  4,000,000
0793776633                  4,000,000
0776665533                  4,000,000
0798772233                  4,000,000
0786552233                  4,000,000
0786002233                  4,000,000
0792001133                  4,000,000
0853119922                  4,000,000
0793779922                  4,000,000
0786559922                  4,000,000
0775779922                  4,000,000
0797558822                  4,000,000
0818008822                  4,000,000
0798996622                  4,000,000
0797996622                  4,000,000
0786556622                  4,000,000
0818005522                  4,000,000
0797003322                  4,000,000
0785993322                  4,000,000
0783663322                  4,000,000
0778993322                  4,000,000
0798771122                  4,000,000
0818009911                  4,000,000
0775779911                  4,000,000
0798997711                  4,000,000
0797997711                  4,000,000
0778997711                  4,000,000
0776667711                  4,000,000
0818006611                  4,000,000
0793776611                  4,000,000
0798773311                  4,000,000
0785993311                  4,000,000
0792003311                  4,000,000
0783663311                  4,000,000
0778993311                  4,000,000
0818002211                  4,000,000
0798220011                  4,000,000
0798669900                  4,000,000
0793779900                  4,000,000
0786559900                  4,000,000
0853118800                  4,000,000
0797998800                  4,000,000
0778998800                  4,000,000
0783668800                  4,000,000
0798997700                  4,000,000
0797557700                  4,000,000
0776667700                  4,000,000
0786556600                  4,000,000
0797995500                  4,000,000
0778995500                  4,000,000
0798773300                  4,000,000
0785993300                  4,000,000
0329808899                  4,000,000
0799748899                  4,000,000
0794838899                  4,000,000
0794768899                  4,000,000
0793848899                  4,000,000
0784468899                  4,000,000
0784208899                  4,000,000
0775748899                  4,000,000
0764428899                  4,000,000
0764198899                  4,000,000
0833647799                  4,000,000
0792097799                  4,000,000
0774677799                  4,000,000
0767347799                  4,000,000
0703099909                  4,000,000
0702339889                  4,000,000
0764699799                  4,000,000
0765669779                  4,000,000
0778099599                  4,000,000
0918959339                  4,000,000
0778099199                  4,000,000
0353999119                  4,000,000
0703968969                  4,000,000
0708898968                  4,000,000
0776788878                  4,000,000
0352898868                  4,000,000
0778998778                  4,000,000
0372878688                  4,000,000
0343118668                  4,000,000
0772788668                  4,000,000
0774798668                  4,000,000
0785198668                  4,000,000
0785978668                  4,000,000
0786038668                  4,000,000
0789938668                  4,000,000
0792288668                  4,000,000
0798358668                  4,000,000
0853988668                  4,000,000
0702338558                  4,000,000
0915298558                  4,000,000
0778288289                  4,000,000
0797088089                  4,000,000
0787667887                  4,000,000
0799887886                  4,000,000
0772787868                  4,000,000
0794777797                  4,000,000
0354777767                  4,000,000
0764777767                  4,000,000
0363567765                  4,000,000
0765777747                  4,000,000
0354777737                  4,000,000
0764777707                  4,000,000
0794777707                  4,000,000
0772227667                  4,000,000
0787567568                  4,000,000
0839397557                  4,000,000
0703037038                  4,000,000
0786686968                  4,000,000
0369886887                  4,000,000
0336876886                  4,000,000
0377316886                  4,000,000
0763096886                  4,000,000
0766256886                  4,000,000
0789936886                  4,000,000
0792966886                  4,000,000
0797586886                  4,000,000
0798596886                  4,000,000
0393666879                  4,000,000
0788776778                  4,000,000
0772226776                  4,000,000
0786686687                  4,000,000
0769086686                  4,000,000
0784666676                  4,000,000
0776666674                  4,000,000
0776666642                  4,000,000
0776666620                  4,000,000
0776666610                  4,000,000
0393666579                  4,000,000
0708666556                  4,000,000
0787755775                  4,000,000
0824555585                  4,000,000
0767555535                  4,000,000
0889595535                  4,000,000
0839395005                  4,000,000
0784444493                  4,000,000
0784444490                  4,000,000
0784444486                  4,000,000
0784444482                  4,000,000
0784444478                  4,000,000
0784444462                  4,000,000
0784444459                  4,000,000
0784444453                  4,000,000
0784444437                  4,000,000
0784444432                  4,000,000
0784444429                  4,000,000
0784444426                  4,000,000
0784444421                  4,000,000
0784444418                  4,000,000
0784444415                  4,000,000
0784444410                  4,000,000
0784444407                  4,000,000
0784444403                  4,000,000
0778333993                  4,000,000
0707883988                  4,000,000
0357893868                  4,000,000
0839353553                  4,000,000
0765333373                  4,000,000
0778333223                  4,000,000
0768782882                  4,000,000
0785192468                  4,000,000
0793192468                  4,000,000
0765222292                  4,000,000
0765222262                  4,000,000
0764222252                  4,000,000
0798222242                  4,000,000
0765222212                  4,000,000
0764222202                  4,000,000
0773181868                  4,000,000
0819111771                  4,000,000
0824141441                  4,000,000
0819111193                  4,000,000
0764111171                  4,000,000
0767111161                  4,000,000
0819111158                  4,000,000
0819111136                  4,000,000
0354111131                  4,000,000
0764111131                  4,000,000
0819111121                  4,000,000
0833600660                  4,000,000
0703000500                  4,000,000
0786000090                  4,000,000
0776680068                  4,000,000
0859000050                  4,000,000
0384000040                  4,000,000
0786000040                  4,000,000
0786000030                  4,000,000
0797000020                  4,000,000
0839348686                  4,000,000
0799848686                  4,000,000
0797588686                  4,000,000
0796528686                  4,000,000
0796288686                  4,000,000
0795078686                  4,000,000
0793678686                  4,000,000
0793518686                  4,000,000
0786038686                  4,000,000
0785968686                  4,000,000
0785198686                  4,000,000
0774388686                  4,000,000
0764488686                  4,000,000
0797438989                  4,000,000
0794828989                  4,000,000
0794738989                  4,000,000
0793848989                  4,000,000
0792088989                  4,000,000
0784358989                  4,000,000
0783428989                  4,000,000
0775738989                  4,000,000
0774388989                  4,000,000
0773178989                  4,000,000
0769748989                  4,000,000
0764958989                  4,000,000
0764408989                  4,000,000
0764178989                  4,000,000
0346248989                  4,000,000
0336418989                  4,000,000
0828088787                  4,000,000
0828088383                  4,000,000
0828087575                  4,000,000
0828087272                  4,000,000
0708766767                  4,000,000
0828086565                  4,000,000
0792783939                  4,000,000
0857853939                  4,000,000
0854503939                  4,000,000
0832513939                  4,000,000
0817273939                  4,000,000
0814583939                  4,000,000
0798843939                  4,000,000
0798673939                  4,000,000
0798273939                  4,000,000
0797533939                  4,000,000
0797453939                  4,000,000
0794833939                  4,000,000
0794733939                  4,000,000
0786703939                  4,000,000
0786643939                  4,000,000
0786513939                  4,000,000
0786133939                  4,000,000
0786103939                  4,000,000
0786023939                  4,000,000
0785243939                  4,000,000
0784673939                  4,000,000
0784533939                  4,000,000
0784023939                  4,000,000
0778053939                  4,000,000
0776643939                  4,000,000
0775733939                  4,000,000
0774623939                  4,000,000
0773153939                  4,000,000
0769643939                  4,000,000
0767543939                  4,000,000
0767043939                  4,000,000
0764743939                  4,000,000
0764633939                  4,000,000
0764413939                  4,000,000
0764183939                  4,000,000
0764123939                  4,000,000
0394973939                  4,000,000
0394923939                  4,000,000
0394893939                  4,000,000
0394813939                  4,000,000
0394783939                  4,000,000
0394703939                  4,000,000
0377103939                  4,000,000
0348103939                  4,000,000
0347643939                  4,000,000
0347613939                  4,000,000
0346513939                  4,000,000
0344983939                  4,000,000
0344953939                  4,000,000
0343543939                  4,000,000
0342953939                  4,000,000
0342173939                  4,000,000
0336423939                  4,000,000
0334913939                  4,000,000
0828083737                  4,000,000
0828083232                  4,000,000
0828082929                  4,000,000
0828081919                  4,000,000
0917571818                  4,000,000
0961311616                  4,000,000
0961441616                  4,000,000
0961511616                  4,000,000
0971011616                  4,000,000
0971101616                  4,000,000
0971311616                  4,000,000
0971441616                  4,000,000
0971511616                  4,000,000
0971581616                  4,000,000
0971701616                  4,000,000
0971731616                  4,000,000
0971751616                  4,000,000
0981141616                  4,000,000
0981441616                  4,000,000
0981711616                  4,000,000
0971471616                  4,000,000
0828080303                  4,000,000
0828080101                  4,000,000
0888887684                  4,000,000
0888887683                  4,000,000
0888887681                  4,000,000
0785299998                  5,000,000
0793699997                  5,000,000
0775299996                  5,000,000
0767299995                  5,000,000
0767799995                  5,000,000
0707899992                  5,000,000
0708899992                  5,000,000
0792599992                  5,000,000
0767799991                  5,000,000
0767299990                  5,000,000
0775299990                  5,000,000
0778288887                  5,000,000
0772788885                  5,000,000
0792988885                  5,000,000
0373188882                  5,000,000
0703088882                  5,000,000
0763188882                  5,000,000
0797088882                  5,000,000
0767288881                  5,000,000
0772988881                  5,000,000
0792988881                  5,000,000
0774677779                  5,000,000
0798677778                  5,000,000
0707866667                  5,000,000
0793866663                  5,000,000
0707866662                  5,000,000
0767255559                  5,000,000
0787755558                  5,000,000
0704433339                  5,000,000
0775733339                  5,000,000
0786033339                  5,000,000
0793533339                  5,000,000
0707833337                  5,000,000
0703033335                  5,000,000
0707833332                  5,000,000
0777122229                  5,000,000
0777122226                  5,000,000
0394738393                  5,000,000
0764818283                  5,000,000
0823617181                  5,000,000
0765617181                  5,000,000
0707887868                  5,000,000
0835646668                  5,000,000
0765646566                  5,000,000
0854505152                  5,000,000
0786142434                  5,000,000
0853102030                  5,000,000
0784368436                  5,000,000
0843912912                  5,000,000
0843635635                  5,000,000
0843607607                  5,000,000
0843601601                  5,000,000
0793849849                  5,000,000
0785649649                  5,000,000
0792549549                  5,000,000
0798549549                  5,000,000
0854549549                  5,000,000
0767349349                  5,000,000
0786149149                  5,000,000
0795049049                  5,000,000
0764439439                  5,000,000
0783429429                  5,000,000
0704419419                  5,000,000
0783409409                  5,000,000
0764409409                  5,000,000
0798748748                  5,000,000
0767748748                  5,000,000
0798548548                  5,000,000
0814548548                  5,000,000
0786148148                  5,000,000
0767148148                  5,000,000
0797438438                  5,000,000
0783428428                  5,000,000
0785418418                  5,000,000
0764418418                  5,000,000
0786476476                  5,000,000
0775746746                  5,000,000
0786546546                  5,000,000
0854546546                  5,000,000
0786146146                  5,000,000
0764426426                  5,000,000
0797416416                  5,000,000
0704416416                  5,000,000
0844647647                  5,000,000
0843634634                  5,000,000
0844615615                  5,000,000
0844613613                  5,000,000
0844327327                  5,000,000
0785497497                  5,000,000
0785467467                  5,000,000
0784467467                  5,000,000
0797457457                  5,000,000
0778947947                  5,000,000
0786647647                  5,000,000
0814547547                  5,000,000
0767347347                  5,000,000
0785047047                  5,000,000
0704437437                  5,000,000
0819427427                  5,000,000
0785407407                  5,000,000
0764407407                  5,000,000
0798485485                  5,000,000
0793475475                  5,000,000
0785465465                  5,000,000
0784945945                  5,000,000
0785945945                  5,000,000
0793435435                  5,000,000
0783425425                  5,000,000
0792415415                  5,000,000
0764415415                  5,000,000
0704415415                  5,000,000
0769894894                  5,000,000
0708894894                  5,000,000
0793794794                  5,000,000
0798694694                  5,000,000
0799694694                  5,000,000
0764694694                  5,000,000
0783594594                  5,000,000
0775594594                  5,000,000
0766394394                  5,000,000
0797094094                  5,000,000
0778784784                  5,000,000
0793684684                  5,000,000
0776684684                  5,000,000
0785584584                  5,000,000
0767384384                  5,000,000
0792184184                  5,000,000
0773184184                  5,000,000
0784574574                  5,000,000
0817274274                  5,000,000
0797274274                  5,000,000
0784174174                  5,000,000
0765174174                  5,000,000
0764174174                  5,000,000
0703074074                  5,000,000
0792964964                  5,000,000
0703864864                  5,000,000
0786764764                  5,000,000
0794764764                  5,000,000
0814564564                  5,000,000
0798364364                  5,000,000
0784264264                  5,000,000
0857064064                  5,000,000
0792954954                  5,000,000
0785954954                  5,000,000
0799854854                  5,000,000
0798854854                  5,000,000
0786754754                  5,000,000
0787354354                  5,000,000
0784354354                  5,000,000
0362254254                  5,000,000
0779934934                  5,000,000
0794834834                  5,000,000
0775734734                  5,000,000
0827634634                  5,000,000
0899534534                  5,000,000
0798534534                  5,000,000
0783534534                  5,000,000
0769534534                  5,000,000
0765534534                  5,000,000
0784034034                  5,000,000
0798924924                  5,000,000
0785724724                  5,000,000
0785624624                  5,000,000
0854524524                  5,000,000
0702324324                  5,000,000
0768124124                  5,000,000
0786124124                  5,000,000
0798124124                  5,000,000
0792024024                  5,000,000
0786024024                  5,000,000
0703024024                  5,000,000
0799914914                  5,000,000
0797714714                  5,000,000
0765614614                  5,000,000
0708614614                  5,000,000
0785314314                  5,000,000
0769014014                  5,000,000
0796014014                  5,000,000
0797904904                  5,000,000
0799804804                  5,000,000
0786704704                  5,000,000
0798704704                  5,000,000
0708704704                  5,000,000
0786604604                  5,000,000
0814504504                  5,000,000
0784463463                  5,000,000
0798453453                  5,000,000
0773453453                  5,000,000
0798743743                  5,000,000
0793743743                  5,000,000
0775743743                  5,000,000
0792643643                  5,000,000
0786543543                  5,000,000
0854543543                  5,000,000
0798143143                  5,000,000
0786143143                  5,000,000
0793423423                  5,000,000
0764413413                  5,000,000
0798492492                  5,000,000
0785472472                  5,000,000
0797462462                  5,000,000
0797452452                  5,000,000
0797942942                  5,000,000
0797842842                  5,000,000
0798742742                  5,000,000
0799742742                  5,000,000
0775742742                  5,000,000
0783542542                  5,000,000
0854542542                  5,000,000
0814542542                  5,000,000
0767342342                  5,000,000
0787342342                  5,000,000
0786042042                  5,000,000
0704432432                  5,000,000
0784412412                  5,000,000
0764412412                  5,000,000
0798402402                  5,000,000
0798471471                  5,000,000
0798461461                  5,000,000
0782461461                  5,000,000
0786741741                  5,000,000
0786641641                  5,000,000
0798541541                  5,000,000
0854541541                  5,000,000
0767541541                  5,000,000
0763541541                  5,000,000
0813341341                  5,000,000
0784341341                  5,000,000
0362241241                  5,000,000
0792431431                  5,000,000
0797401401                  5,000,000
0764490490                  5,000,000
0783450450                  5,000,000
0796940940                  5,000,000
0792840840                  5,000,000
0764840840                  5,000,000
0799740740                  5,000,000
0775740740                  5,000,000
0814540540                  5,000,000
0767540540                  5,000,000
0786340340                  5,000,000
0797140140                  5,000,000
0786140140                  5,000,000
0786640999                  5,000,000
0784442444                  5,000,000
0766669222                  5,000,000
0814572345                  5,000,000
0794762345                  5,000,000
0793742345                  5,000,000
0796011234                  5,000,000
0789851234                  5,000,000
0776931234                  5,000,000
0773191234                  5,000,000
0773161234                  5,000,000
0769531234                  5,000,000
0767611234                  5,000,000
0765611234                  5,000,000
0765161234                  5,000,000
0704411234                  5,000,000
0395021234                  5,000,000
0707330123                  5,000,000
0702330123                  5,000,000
0707337789                  5,000,000
0703568789                  5,000,000
0703080789                  5,000,000
0336988789                  5,000,000
0778999456                  5,000,000
0776678456                  5,000,000
0783234345                  5,000,000
0776678345                  5,000,000
0774678345                  5,000,000
0707678123                  5,000,000
0704567123                  5,000,000
0777581998                  5,000,000
0777591997                  5,000,000
0777561997                  5,000,000
0777551997                  5,000,000
0777521997                  5,000,000
0777511997                  5,000,000
0777581996                  5,000,000
0777521993                  5,000,000
0777511993                  5,000,000
0777561992                  5,000,000
0777521992                  5,000,000
0777561991                  5,000,000
0777521991                  5,000,000
0777511991                  5,000,000
0707891991                  5,000,000
0777591990                  5,000,000
0777581990                  5,000,000
0777571990                  5,000,000
0777561990                  5,000,000
0777511990                  5,000,000
0777571989                  5,000,000
0777511989                  5,000,000
0777591988                  5,000,000
0777571988                  5,000,000
0707851988                  5,000,000
0707301988                  5,000,000
0777591987                  5,000,000
0777571987                  5,000,000
0777561987                  5,000,000
0777551987                  5,000,000
0777521987                  5,000,000
0777511987                  5,000,000
0777631986                  5,000,000
0777591986                  5,000,000
0777581986                  5,000,000
0777521986                  5,000,000
0707831986                  5,000,000
0707811986                  5,000,000
0707801986                  5,000,000
0777581985                  5,000,000
0777551985                  5,000,000
0777521985                  5,000,000
0777511985                  5,000,000
0777561983                  5,000,000
0777521983                  5,000,000
0799772299                  5,000,000
0788771199                  5,000,000
0799773366                  5,000,000
0788443366                  5,000,000
0788771166                  5,000,000
0799770066                  5,000,000
0788772255                  5,000,000
0799771155                  5,000,000
0788669944                  5,000,000
0777118844                  5,000,000
0788776644                  5,000,000
0799885544                  5,000,000
0788443344                  5,000,000
0799772244                  5,000,000
0766660044                  5,000,000
0788669933                  5,000,000
0788776633                  5,000,000
0799770033                  5,000,000
0799776622                  5,000,000
0788776622                  5,000,000
0799885522                  5,000,000
0799771122                  5,000,000
0799778811                  5,000,000
0799886611                  5,000,000
0799773311                  5,000,000
0788772211                  5,000,000
0799887700                  5,000,000
0799776600                  5,000,000
0799771100                  5,000,000
0788771100                  5,000,000
0703008899                  5,000,000
0769887799                  5,000,000
0828446699                  5,000,000
0708665599                  5,000,000
0703005599                  5,000,000
0765665599                  5,000,000
0798773399                  5,000,000
0767663399                  5,000,000
0765553399                  5,000,000
0797663399                  5,000,000
0783663399                  5,000,000
0702443399                  5,000,000
0786552299                  5,000,000
0786002299                  5,000,000
0769882299                  5,000,000
0769772299                  5,000,000
0837331199                  5,000,000
0703001199                  5,000,000
0783660099                  5,000,000
0779550099                  5,000,000
0773880099                  5,000,000
0767110099                  5,000,000
0708660099                  5,000,000
0763779988                  5,000,000
0763119988                  5,000,000
0818009988                  5,000,000
0792997788                  5,000,000
0798995588                  5,000,000
0798665588                  5,000,000
0768995588                  5,000,000
0797995588                  5,000,000
0765665588                  5,000,000
0778993388                  5,000,000
0702443388                  5,000,000
0785992288                  5,000,000
0708662288                  5,000,000
0703002288                  5,000,000
0702332288                  5,000,000
0798771188                  5,000,000
0786551188                  5,000,000
0786001188                  5,000,000
0783661188                  5,000,000
0769771188                  5,000,000
0767661188                  5,000,000
0797661188                  5,000,000
0859001188                  5,000,000
0793660088                  5,000,000
0779550088                  5,000,000
0768990088                  5,000,000
0765660088                  5,000,000
0858110088                  5,000,000
0793669977                  5,000,000
0783668877                  5,000,000
0702338877                  5,000,000
0703006677                  5,000,000
0765116677                  5,000,000
0707886677                  5,000,000
0792995577                  5,000,000
0776665577                  5,000,000
0389884477                  5,000,000
0702443377                  5,000,000
0764113377                  5,000,000
0703002277                  5,000,000
0708662277                  5,000,000
0707882277                  5,000,000
0707332277                  5,000,000
0702440077                  5,000,000
0702330077                  5,000,000
0793779966                  5,000,000
0703008866                  5,000,000
0794778866                  5,000,000
0778997766                  5,000,000
0792995566                  5,000,000
0703003366                  5,000,000
0707883366                  5,000,000
0389443366                  5,000,000
0786552266                  5,000,000
0859002266                  5,000,000
0702442266                  5,000,000
0387992266                  5,000,000
0707331166                  5,000,000
0702331166                  5,000,000
0707880066                  5,000,000
0775779955                  5,000,000
0703009955                  5,000,000
0702339955                  5,000,000
0793778855                  5,000,000
0792997755                  5,000,000
0778997755                  5,000,000
0707886655                  5,000,000
0703006655                  5,000,000
0389884455                  5,000,000
0797663355                  5,000,000
0702443355                  5,000,000
0389773355                  5,000,000
0708662255                  5,000,000
0707332255                  5,000,000
0702332255                  5,000,000
0703001155                  5,000,000
0707881155                  5,000,000
0702440055                  5,000,000
0707339944                  5,000,000
0703009944                  5,000,000
0702338844                  5,000,000
0707336644                  5,000,000
0703006644                  5,000,000
0707886644                  5,000,000
0765665544                  5,000,000
0397665544                  5,000,000
0396553344                  5,000,000
0859002244                  5,000,000
0707882244                  5,000,000
0702332244                  5,000,000
0396772244                  5,000,000
0703001144                  5,000,000
0707331144                  5,000,000
0397551144                  5,000,000
0708660044                  5,000,000
0776669933                  5,000,000
0703009933                  5,000,000
0397667733                  5,000,000
0707886633                  5,000,000
0703006633                  5,000,000
0792995533                  5,000,000
0397664433                  5,000,000
0818002233                  5,000,000
0708662233                  5,000,000
0798221133                  5,000,000
0703001133                  5,000,000
0707881133                  5,000,000
0702441133                  5,000,000
0396771133                  5,000,000
0397669922                  5,000,000
0379449922                  5,000,000
0783668822                  5,000,000
0703008822                  5,000,000
0702338822                  5,000,000
0778997722                  5,000,000
0776667722                  5,000,000
0703005522                  5,000,000
0707334422                  5,000,000
0397334422                  5,000,000
0396554422                  5,000,000
0707883322                  5,000,000
0396773322                  5,000,000
0702331122                  5,000,000
0397551122                  5,000,000
0702440022                  5,000,000
0797559911                  5,000,000
0397669911                  5,000,000
0783668811                  5,000,000
0703008811                  5,000,000
0702338811                  5,000,000
0397338811                  5,000,000
0396778811                  5,000,000
0707885511                  5,000,000
0703005511                  5,000,000
0707334411                  5,000,000
0397554411                  5,000,000
0396774411                  5,000,000
0707332211                  5,000,000
0702332211                  5,000,000
0707880011                  5,000,000
0702440011                  5,000,000
0397669900                  5,000,000
0702338800                  5,000,000
0397338800                  5,000,000
0707887700                  5,000,000
0379445500                  5,000,000
0707884400                  5,000,000
0396554400                  5,000,000
0702443300                  5,000,000
0708662200                  5,000,000
0702332200                  5,000,000
0707331100                  5,000,000
0798448844                  5,000,000
0859005500                  5,000,000
0798445544                  5,000,000
0797664466                  5,000,000
0794774477                  5,000,000
0794554455                  5,000,000
0786554455                  5,000,000
0786004400                  5,000,000
0785994499                  5,000,000
0768664466                  5,000,000
0767114411                  5,000,000
0707334433                  5,000,000
0828443344                  5,000,000
0773443344                  5,000,000
0764443344                  5,000,000
0784441144                  5,000,000
0702441144                  5,000,000
0858110011                  5,000,000
0764440044                  5,000,000
0799918899                  5,000,000
0799728899                  5,000,000
0798278899                  5,000,000
0797838899                  5,000,000
0796098899                  5,000,000
0796018899                  5,000,000
0793198899                  5,000,000
0792958899                  5,000,000
0792058899                  5,000,000
0788728899                  5,000,000
0786108899                  5,000,000
0782378899                  5,000,000
0778098899                  5,000,000
0775718899                  5,000,000
0773168899                  5,000,000
0769068899                  5,000,000
0768658899                  5,000,000
0767458899                  5,000,000
0764878899                  5,000,000
0763258899                  5,000,000
0762158899                  5,000,000
0708708899                  5,000,000
0708608899                  5,000,000
0704578899                  5,000,000
0703028899                  5,000,000
0853077799                  5,000,000
0793827799                  5,000,000
0792067799                  5,000,000
0786127799                  5,000,000
0778097799                  5,000,000
0777107799                  5,000,000
0776687799                  5,000,000
0775717799                  5,000,000
0773177799                  5,000,000
0768167799                  5,000,000
0763767799                  5,000,000
0703027799                  5,000,000
0853078866                  5,000,000
0797288866                  5,000,000
0796108866                  5,000,000
0796038866                  5,000,000
0794848866                  5,000,000
0793178866                  5,000,000
0792278866                  5,000,000
0786028866                  5,000,000
0785958866                  5,000,000
0785948866                  5,000,000
0785198866                  5,000,000
0778058866                  5,000,000
0774178866                  5,000,000
0772788866                  5,000,000
0769018866                  5,000,000
0764088866                  5,000,000
0762158866                  5,000,000
0787789998                  5,000,000
0373979997                  5,000,000
0358339993                  5,000,000
0797999949                  5,000,000
0338969939                  5,000,000
0776929939                  5,000,000
0773999909                  5,000,000
0778999909                  5,000,000
0778099899                  5,000,000
0765669889                  5,000,000
0776789889                  5,000,000
0773999299                  5,000,000
0768668778                  5,000,000
0703078668                  5,000,000
0703818668                  5,000,000
0763898668                  5,000,000
0767388668                  5,000,000
0779938668                  5,000,000
0784568668                  5,000,000
0798998668                  5,000,000
0799838668                  5,000,000
0786038603                  5,000,000
0793858558                  5,000,000
0773188288                  5,000,000
0773168268                  5,000,000
0799888088                  5,000,000
0703078079                  5,000,000
0775777877                  5,000,000
0769777787                  5,000,000
0793777767                  5,000,000
0799777757                  5,000,000
0765777727                  5,000,000
0793777727                  5,000,000
0708767667                  5,000,000
0765777577                  5,000,000
0799886996                  5,000,000
0362796886                  5,000,000
0707316886                  5,000,000
0707356886                  5,000,000
0707816886                  5,000,000
0855516886                  5,000,000
0786566686                  5,000,000
0797586686                  5,000,000
0777666683                  5,000,000
0776666681                  5,000,000
0705666676                  5,000,000
0783666676                  5,000,000
0776666673                  5,000,000
0776666670                  5,000,000
0767456668                  5,000,000
0796106668                  5,000,000
0798456668                  5,000,000
0776666657                  5,000,000
0776666650                  5,000,000
0776666647                  5,000,000
0705666646                  5,000,000
0767666646                  5,000,000
0783666646                  5,000,000
0798666646                  5,000,000
0776666635                  5,000,000
0776666629                  5,000,000
0784666626                  5,000,000
0776666625                  5,000,000
0776666624                  5,000,000
0776666615                  5,000,000
0776666607                  5,000,000
0765666606                  5,000,000
0768666606                  5,000,000
0776666604                  5,000,000
0764816481                  5,000,000
0764186418                  5,000,000
0707836368                  5,000,000
0768166168                  5,000,000
0703086068                  5,000,000
0839395995                  5,000,000
0707885688                  5,000,000
0767555595                  5,000,000
0854595459                  5,000,000
0784444464                  5,000,000
0784444424                  5,000,000
0778333883                  5,000,000
0773183868                  5,000,000
0707333733                  5,000,000
0765693579                  5,000,000
0769683368                  5,000,000
0778333343                  5,000,000
0767393339                  5,000,000
0707883338                  5,000,000
0765333323                  5,000,000
0707303313                  5,000,000
0707333303                  5,000,000
0362332468                  5,000,000
0365992468                  5,000,000
0708892468                  5,000,000
0767512468                  5,000,000
0769682268                  5,000,000
0707881688                  5,000,000
0767111139                  5,000,000
0707881118                  5,000,000
0708600900                  5,000,000
0775700900                  5,000,000
0798100900                  5,000,000
0765600800                  5,000,000
0765500700                  5,000,000
0767100700                  5,000,000
0786100700                  5,000,000
0853100700                  5,000,000
0703060660                  5,000,000
0786100300                  5,000,000
0853100300                  5,000,000
0797080090                  5,000,000
0703000080                  5,000,000
0859000080                  5,000,000
0792000070                  5,000,000
0703000050                  5,000,000
0703080008                  5,000,000
0708010901                  5,000,000
0329818686                  5,000,000
0799808686                  5,000,000
0769188686                  5,000,000
0763758686                  5,000,000
0763098686                  5,000,000
0797818989                  5,000,000
0786138989                  5,000,000
0784578989                  5,000,000
0768658989                  5,000,000
0768128989                  5,000,000
0764698989                  5,000,000
0708708989                  5,000,000
0828088484                  5,000,000
0703818484                  5,000,000
0854553939                  5,000,000
0797813939                  5,000,000
0797673939                  5,000,000
0797163939                  5,000,000
0797073939                  5,000,000
0794773939                  5,000,000
0792373939                  5,000,000
0785953939                  5,000,000
0785213939                  5,000,000
0784343939                  5,000,000
0783263939                  5,000,000
0776723939                  5,000,000
0767063939                  5,000,000
0767023939                  5,000,000
0765783939                  5,000,000
0765173939                  5,000,000
0765013939                  5,000,000
0762913939                  5,000,000
0708763939                  5,000,000
0708603939                  5,000,000
0395103939                  5,000,000
0395013939                  5,000,000
0394843939                  5,000,000
0394743939                  5,000,000
0377013939                  5,000,000
0344483939                  5,000,000
0343183939                  5,000,000
0336953939                  5,000,000
0917593838                  5,000,000
0917592828                  5,000,000
0961171616                  5,000,000
0971001616                  5,000,000
0961771616                  5,000,000
0971691616                  5,000,000
0917571616                  5,000,000
0888889233                  5,000,000
0888889227                  5,000,000
0888889223                  5,000,000
0888887566                  5,000,000
0888887556                  5,000,000
0888885662                  5,000,000
0888885660                  5,000,000
0888885576                  5,000,000
0888885574                  5,000,000
0888885573                  5,000,000
0888885570                  5,000,000
0888887366                  5,000,000
0888885248                  5,000,000
0888884548                  5,000,000
0888884547                  5,000,000
0888883352                  5,000,000
0888885867                  5,000,000
0888885861                  5,000,000
0888889673                  5,000,000
0888889671                  5,000,000
0888889231                  5,000,000
0888889224                  5,000,000
0888889120                  5,000,000
0888889010                  5,000,000
0888887371                  5,000,000
0888885837                  5,000,000
0888885835                  5,000,000
0888885831                  5,000,000
0888885823                  5,000,000
0888885819                  5,000,000
0888885813                  5,000,000
0888883776                  5,000,000
0888883687                  5,000,000
0888883681                  5,000,000
0888883227                  5,000,000
0888885687                  5,000,000
0888885684                  5,000,000
0888885224                  5,000,000
0888884585                  5,000,000
0888884337                  5,000,000
0888884335                  5,000,000
0888884227                  5,000,000
0888884223                  5,000,000
0888882819                  5,000,000
0888880687                  5,000,000
0888887673                  5,000,000
0888887670                  5,000,000
0888887573                  5,000,000
0888887570                  5,000,000
0888887367                  5,000,000
0888885250                  5,000,000
0888884847                  5,000,000
0888884846                  5,000,000
0888884842                  5,000,000
0888884841                  5,000,000
0888884833                  5,000,000
0888884577                  5,000,000
0888884575                  5,000,000
0888884245                  5,000,000
0888884239                  5,000,000
0888884236                  5,000,000
0888884233                  5,000,000
0888883820                  5,000,000
0888883817                  5,000,000
0888883584                  5,000,000
0888883581                  5,000,000
0888883576                  5,000,000
0888883574                  5,000,000
0888883571                  5,000,000
0888883570                  5,000,000
0888883354                  5,000,000
0888883350                  5,000,000
0888883349                  5,000,000
0888883342                  5,000,000
0888883341                  5,000,000
0888883231                  5,000,000
0888882685                  5,000,000
0888882254                  5,000,000
0888882250                  5,000,000
0888882249                  5,000,000
0888882241                  5,000,000
0888885853                  6,000,000
0888885851                  6,000,000
0888885229                  6,000,000
0888885227                  6,000,000
0888885226                  6,000,000
0888885122                  6,000,000
0888881814                  6,000,000
0888889677                  6,000,000
0888889112                  6,000,000
0888883229                  6,000,000
0888882827                  6,000,000
0888883822                  6,000,000
0888882242                  6,000,000
0888882237                  6,000,000
0888882230                  6,000,000
0888858685                  6,000,000
0888869338                  6,000,000
0798599998                  6,500,000
0774688889                  6,500,000
0792088889                  6,500,000
0763766669                  6,500,000
0768166669                  6,500,000
0704566668                  6,500,000
0784466668                  6,500,000
0703033339                  6,500,000
0843909192                  6,500,000
0779718191                  6,500,000
0775718191                  6,500,000
0796677787                  6,500,000
0798667686                  6,500,000
0765667686                  6,500,000
0768657585                  6,500,000
0784818283                  6,500,000
0854757677                  6,500,000
0707305070                  6,500,000
0708636465                  6,500,000
0767616263                  6,500,000
0373183858                  6,500,000
0373163656                  6,500,000
0765505152                  6,500,000
0784454647                  6,500,000
0793253545                  6,500,000
0704424344                  6,500,000
0765172737                  6,500,000
0765222324                  6,500,000
0773181920                  6,500,000
0774131415                  6,500,000
0777101214                  6,500,000
0786111213                  6,500,000
0798101112                  6,500,000
0785040506                  6,500,000
0795020304                  6,500,000
0786020304                  6,500,000
0703020304                  6,500,000
0843916916                  6,500,000
0843910910                  6,500,000
0843908908                  6,500,000
0794859859                  6,500,000
0784539539                  6,500,000
0814529529                  6,500,000
0794809809                  6,500,000
0797459459                  6,500,000
0784609609                  6,500,000
0794798798                  6,500,000
0764698698                  6,500,000
0854598598                  6,500,000
0794738738                  6,500,000
0854528528                  6,500,000
0784918918                  6,500,000
0814518518                  6,500,000
0784208208                  6,500,000
0764697697                  6,500,000
0854587587                  6,500,000
0784187187                  6,500,000
0764187187                  6,500,000
0784937937                  6,500,000
0784927927                  6,500,000
0854527527                  6,500,000
0794917917                  6,500,000
0794807807                  6,500,000
0784207207                  6,500,000
0814576576                  6,500,000
0764956956                  6,500,000
0764816816                  6,500,000
0854516516                  6,500,000
0814516516                  6,500,000
0794806806                  6,500,000
0784206206                  6,500,000
0764695695                  6,500,000
0764875875                  6,500,000
0764175175                  6,500,000
0794965965                  6,500,000
0774765765                  6,500,000
0794735735                  6,500,000
0794825825                  6,500,000
0814715715                  6,500,000
0814793793                  6,500,000
0784973973                  6,500,000
0794573573                  6,500,000
0764173173                  6,500,000
0784153153                  6,500,000
0764813813                  6,500,000
0784603603                  6,500,000
0704103103                  6,500,000
0784982982                  6,500,000
0814582582                  6,500,000
0764182182                  6,500,000
0784672672                  6,500,000
0784562562                  6,500,000
0784362362                  6,500,000
0784162162                  6,500,000
0794162162                  6,500,000
0794732732                  6,500,000
0774132132                  6,500,000
0764691691                  6,500,000
0854581581                  6,500,000
0784381381                  6,500,000
0794081081                  6,500,000
0774671671                  6,500,000
0784571571                  6,500,000
0814571571                  6,500,000
0794561561                  6,500,000
0704561561                  6,500,000
0794851851                  6,500,000
0784731731                  6,500,000
0814531531                  6,500,000
0794821821                  6,500,000
0784190190                  6,500,000
0814580580                  6,500,000
0784380380                  6,500,000
0784570570                  6,500,000
0854570570                  6,500,000
0794570570                  6,500,000
0704570570                  6,500,000
0789834834                  6,500,000
0764170170                  6,500,000
0707814814                  6,500,000
0794860860                  6,500,000
0784160160                  6,500,000
0784850850                  6,500,000
0794820820                  6,500,000
0854520520                  6,500,000
0784710710                  6,500,000
0854710710                  6,500,000
0854575777                  6,500,000
0799774777                  6,500,000
0794772777                  6,500,000
0794770777                  6,500,000
0824551555                  6,500,000
0786551555                  6,500,000
0707353555                  6,500,000
0785964567                  6,500,000
0783264567                  6,500,000
0777594567                  6,500,000
0775814567                  6,500,000
0773184567                  6,500,000
0767394567                  6,500,000
0765514567                  6,500,000
0708614567                  6,500,000
0795073456                  6,500,000
0794833456                  6,500,000
0794733456                  6,500,000
0793043456                  6,500,000
0792063456                  6,500,000
0786143456                  6,500,000
0786133456                  6,500,000
0785293456                  6,500,000
0784603456                  6,500,000
0784353456                  6,500,000
0764173456                  6,500,000
0853102345                  6,500,000
0794872345                  6,500,000
0792572345                  6,500,000
0792082345                  6,500,000
0786702345                  6,500,000
0786022345                  6,500,000
0775732345                  6,500,000
0774792345                  6,500,000
0773182345                  6,500,000
0773152345                  6,500,000
0769772345                  6,500,000
0769302345                  6,500,000
0767662345                  6,500,000
0767372345                  6,500,000
0767272345                  6,500,000
0762602345                  6,500,000
0708702345                  6,500,000
0798771234                  6,500,000
0776681234                  6,500,000
0768781234                  6,500,000
0708891234                  6,500,000
0707811234                  6,500,000
0707311234                  6,500,000
0707890123                  6,500,000
0789955789                  6,500,000
0778968789                  6,500,000
0777957789                  6,500,000
0777909789                  6,500,000
0327799789                  6,500,000
0327788789                  6,500,000
0813345567                  6,500,000
0798789567                  6,500,000
0794456567                  6,500,000
0703012567                  6,500,000
0786012456                  6,500,000
0765333345                  6,500,000
0777999123                  6,500,000
0818012002                  6,500,000
0708121997                  6,500,000
0708041997                  6,500,000
0708051995                  6,500,000
0708041995                  6,500,000
0708031995                  6,500,000
0708021995                  6,500,000
0708011994                  6,500,000
0708011991                  6,500,000
0708041988                  6,500,000
0708111987                  6,500,000
0708011985                  6,500,000
0708121984                  6,500,000
0708071984                  6,500,000
0708051984                  6,500,000
0708041983                  6,500,000
0708021983                  6,500,000
0708121982                  6,500,000
0708071982                  6,500,000
0708051982                  6,500,000
0708031982                  6,500,000
0708071981                  6,500,000
0799774477                  6,500,000
0766664455                  6,500,000
0798447799                  6,500,000
0764223399                  6,500,000
0859003399                  6,500,000
0786113399                  6,500,000
0764112299                  6,500,000
0778997788                  6,500,000
0798447788                  6,500,000
0786557788                  6,500,000
0764115588                  6,500,000
0783665588                  6,500,000
0769115588                  6,500,000
0786112288                  6,500,000
0792001188                  6,500,000
0798668877                  6,500,000
0708668877                  6,500,000
0797998877                  6,500,000
0767113377                  6,500,000
0797559966                  6,500,000
0853118866                  6,500,000
0798448866                  6,500,000
0764223366                  6,500,000
0786113366                  6,500,000
0767113366                  6,500,000
0798223366                  6,500,000
0764112266                  6,500,000
0708666644                  6,500,000
0767555544                  6,500,000
0765222244                  6,500,000
0797559933                  6,500,000
0798668833                  6,500,000
0708668833                  6,500,000
0824555533                  6,500,000
0798668822                  6,500,000
0798668811                  6,500,000
0707883300                  6,500,000
0764111100                  6,500,000
0818009900                  6,500,000
0794559955                  6,500,000
0794778877                  6,500,000
0764778877                  6,500,000
0764997799                  6,500,000
0764006600                  6,500,000
0818005500                  6,500,000
0818004400                  6,500,000
0854553355                  6,500,000
0814883388                  6,500,000
0774113311                  6,500,000
0764223322                  6,500,000
0784882288                  6,500,000
0764112211                  6,500,000
0794771177                  6,500,000
0764991199                  6,500,000
0764661166                  6,500,000
0767378899                  6,500,000
0707818899                  6,500,000
0707358899                  6,500,000
0789857799                  6,500,000
0789707799                  6,500,000
0778927799                  6,500,000
0777187799                  6,500,000
0767397799                  6,500,000
0707837799                  6,500,000
0707307799                  6,500,000
0788768866                  6,500,000
0763898866                  6,500,000
0763188866                  6,500,000
0703088866                  6,500,000
0963746688                  6,500,000
0854576688                  6,500,000
0854516688                  6,500,000
0844326688                  6,500,000
0814576688                  6,500,000
0814526688                  6,500,000
0798576688                  6,500,000
0798276688                  6,500,000
0798106688                  6,500,000
0797436688                  6,500,000
0794836688                  6,500,000
0794766688                  6,500,000
0793876688                  6,500,000
0793846688                  6,500,000
0792716688                  6,500,000
0792376688                  6,500,000
0792096688                  6,500,000
0786036688                  6,500,000
0785976688                  6,500,000
0785946688                  6,500,000
0784606688                  6,500,000
0784386688                  6,500,000
0783426688                  6,500,000
0775746688                  6,500,000
0775706688                  6,500,000
0774766688                  6,500,000
0773176688                  6,500,000
0772436688                  6,500,000
0772086688                  6,500,000
0769276688                  6,500,000
0767596688                  6,500,000
0767036688                  6,500,000
0765576688                  6,500,000
0764986688                  6,500,000
0764696688                  6,500,000
0764426688                  6,500,000
0764296688                  6,500,000
0764126688                  6,500,000
0708376688                  6,500,000
0704436688                  6,500,000
0858939993                  6,500,000
0707869986                  6,500,000
0777999983                  6,500,000
0779989979                  6,500,000
0776689968                  6,500,000
0768999949                  6,500,000
0768999909                  6,500,000
0767399699                  6,500,000
0779939339                  6,500,000
0797199299                  6,500,000
0777808886                  6,500,000
0703068868                  6,500,000
0708768868                  6,500,000
0765888848                  6,500,000
0799828838                  6,500,000
0703818828                  6,500,000
0707818828                  6,500,000
0768798799                  6,500,000
0378068688                  6,500,000
0333058668                  6,500,000
0357118668                  6,500,000
0707358668                  6,500,000
0707808668                  6,500,000
0708768668                  6,500,000
0778998668                  6,500,000
0765888588                  6,500,000
0767388588                  6,500,000
0777188388                  6,500,000
0765888188                  6,500,000
0776687968                  6,500,000
0776787887                  6,500,000
0776787778                  6,500,000
0765777767                  6,500,000
0799777717                  6,500,000
0707307703                  6,500,000
0798667668                  6,500,000
0769016901                  6,500,000
0383116886                  6,500,000
0707856886                  6,500,000
0792966866                  6,500,000
0776666697                  6,500,000
0776666691                  6,500,000
0707636686                  6,500,000
0392816668                  6,500,000
0707316668                  6,500,000
0707356668                  6,500,000
0707876668                  6,500,000
0793876668                  6,500,000
0705666566                  6,500,000
0773186168                  6,500,000
0797555579                  6,500,000
0707864468                  6,500,000
0707333363                  6,500,000
0707333233                  6,500,000
0919292696                  6,500,000
0364562468                  6,500,000
0366552468                  6,500,000
0369892468                  6,500,000
0707822468                  6,500,000
0764402468                  6,500,000
0775702468                  6,500,000
0843602468                  6,500,000
0853102468                  6,500,000
0703070770                  6,500,000
0708600700                  6,500,000
0777100700                  6,500,000
0777100300                  6,500,000
0797000090                  6,500,000
0854527979                  6,500,000
0832417979                  6,500,000
0814537979                  6,500,000
0812247979                  6,500,000
0794517979                  6,500,000
0764427979                  6,500,000
0764077979                  6,500,000
0329858686                  6,500,000
0797858686                  6,500,000
0779738686                  6,500,000
0773168686                  6,500,000
0768168686                  6,500,000
0765168686                  6,500,000
0708628686                  6,500,000
0798278989                  6,500,000
0797198989                  6,500,000
0793828989                  6,500,000
0783668989                  6,500,000
0765588989                  6,500,000
0708618989                  6,500,000
0704578989                  6,500,000
0703808989                  6,500,000
0345708989                  6,500,000
0343778989                  6,500,000
0338818989                  6,500,000
0793877878                  6,500,000
0329003939                  6,500,000
0799733939                  6,500,000
0798963939                  6,500,000
0798783939                  6,500,000
0798123939                  6,500,000
0789853939                  6,500,000
0789713939                  6,500,000
0784383939                  6,500,000
0779233939                  6,500,000
0773183939                  6,500,000
0768163939                  6,500,000
0767683939                  6,500,000
0767593939                  6,500,000
0765593939                  6,500,000
0764443939                  6,500,000
0708633939                  6,500,000
0708363939                  6,500,000
0707643939                  6,500,000
0703763939                  6,500,000
0703013939                  6,500,000
0702443939                  6,500,000
0345713939                  6,500,000
0343373939                  6,500,000
0917992626                  6,500,000
0918962626                  6,500,000
0707334333                  7,000,000
0981331616                  7,000,000
0961351616                  7,000,000
0971351616                  7,000,000
0971551616                  7,000,000
0971771616                  7,000,000
0971881616                  7,000,000
0971791616                  7,000,000
0971761616                  7,000,000
0888881813                  7,000,000
0773188889                  7,500,000
0703088886                  7,500,000
0767288886                  7,500,000
0768788886                  7,500,000
0797088886                  7,500,000
0786688882                  7,500,000
0798366669                  7,500,000
0774768696                  7,500,000
0776929394                  7,500,000
0794828384                  7,500,000
0708637383                  7,500,000
0767395979                  7,500,000
0763757677                  7,500,000
0769747576                  7,500,000
0786707172                  7,500,000
0784666768                  7,500,000
0767293949                  7,500,000
0764182838                  7,500,000
0783469469                  7,500,000
0844698698                  7,500,000
0786464464                  7,500,000
0784464464                  7,500,000
0797454454                  7,500,000
0783442442                  7,500,000
0764441441                  7,500,000
0798440440                  7,500,000
0784440440                  7,500,000
0798434434                  7,500,000
0794424424                  7,500,000
0704424424                  7,500,000
0704414414                  7,500,000
0792404404                  7,500,000
0798422422                  7,500,000
0774171171                  7,500,000
0799771777                  7,500,000
0794776777                  7,500,000
0793775777                  7,500,000
0854565666                  7,500,000
0707838333                  7,500,000
0707336333                  7,500,000
0707335333                  7,500,000
0707331333                  7,500,000
0707330333                  7,500,000
0777929222                  7,500,000
0797084567                  7,500,000
0794724567                  7,500,000
0792594567                  7,500,000
0792084567                  7,500,000
0789854567                  7,500,000
0786164567                  7,500,000
0767664567                  7,500,000
0708894567                  7,500,000
0814713456                  7,500,000
0814533456                  7,500,000
0792093456                  7,500,000
0798103456                  7,500,000
0797813456                  7,500,000
0797453456                  7,500,000
0797193456                  7,500,000
0782873456                  7,500,000
0776933456                  7,500,000
0775713456                  7,500,000
0774793456                  7,500,000
0773183456                  7,500,000
0773153456                  7,500,000
0768653456                  7,500,000
0767543456                  7,500,000
0767513456                  7,500,000
0767373456                  7,500,000
0765613456                  7,500,000
0765173456                  7,500,000
0762913456                  7,500,000
0708603456                  7,500,000
0704413456                  7,500,000
0858932345                  7,500,000
0799772345                  7,500,000
0798672345                  7,500,000
0795022345                  7,500,000
0792002345                  7,500,000
0768652345                  7,500,000
0708622345                  7,500,000
0707852345                  7,500,000
0707802345                  7,500,000
0359591234                  7,500,000
0328281234                  7,500,000
0327271234                  7,500,000
0326261234                  7,500,000
0777191234                  7,500,000
0707851234                  7,500,000
0794777789                  7,500,000
0764777789                  7,500,000
0707899789                  7,500,000
0333579789                  7,500,000
0777999567                  7,500,000
0707678345                  7,500,000
0704567345                  7,500,000
0799776699                  7,500,000
0799772288                  7,500,000
0777118877                  7,500,000
0766665577                  7,500,000
0799886655                  7,500,000
0799889944                  7,500,000
0777666644                  7,500,000
0799887733                  7,500,000
0767226699                  7,500,000
0707885599                  7,500,000
0707332299                  7,500,000
0707881199                  7,500,000
0797557788                  7,500,000
0707331188                  7,500,000
0774111177                  7,500,000
0764111177                  7,500,000
0786113355                  7,500,000
0767113355                  7,500,000
0764222255                  7,500,000
0768999944                  7,500,000
0765888844                  7,500,000
0794777744                  7,500,000
0764777744                  7,500,000
0775777744                  7,500,000
0764111144                  7,500,000
0767111144                  7,500,000
0397555533                  7,500,000
0764777711                  7,500,000
0767555511                  7,500,000
0784444411                  7,500,000
0764222211                  7,500,000
0793777700                  7,500,000
0397555500                  7,500,000
0765222200                  7,500,000
0767111100                  7,500,000
0767227722                  7,500,000
0793776677                  7,500,000
0775776677                  7,500,000
0763776677                  7,500,000
0786556655                  7,500,000
0769116611                  7,500,000
0765116611                  7,500,000
0703006600                  7,500,000
0707335533                  7,500,000
0797005500                  7,500,000
0765553355                  7,500,000
0786113311                  7,500,000
0767113311                  7,500,000
0763552255                  7,500,000
0702332233                  7,500,000
0786002200                  7,500,000
0798771177                  7,500,000
0769771177                  7,500,000
0786551155                  7,500,000
0797001100                  7,500,000
0798220022                  7,500,000
0763110011                  7,500,000
0784678899                  7,500,000
0767618899                  7,500,000
0798277799                  7,500,000
0707677799                  7,500,000
0767798866                  7,500,000
0828436688                  7,500,000
0823616688                  7,500,000
0798786688                  7,500,000
0797836688                  7,500,000
0797676688                  7,500,000
0797196688                  7,500,000
0792066688                  7,500,000
0786646688                  7,500,000
0786136688                  7,500,000
0785296688                  7,500,000
0785196688                  7,500,000
0784246688                  7,500,000
0779936688                  7,500,000
0767456688                  7,500,000
0767386688                  7,500,000
0765786688                  7,500,000
0765156688                  7,500,000
0708706688                  7,500,000
0703016688                  7,500,000
0778999939                  7,500,000
0797999919                  7,500,000
0765699799                  7,500,000
0703068886                  7,500,000
0707318886                  7,500,000
0707858886                  7,500,000
0357188868                  7,500,000
0379588868                  7,500,000
0767768868                  7,500,000
0793858868                  7,500,000
0798368868                  7,500,000
0765888808                  7,500,000
0707818688                  7,500,000
0707828688                  7,500,000
0333628668                  7,500,000
0707838668                  7,500,000
0707878668                  7,500,000
0775777767                  7,500,000
0775777727                  7,500,000
0396086668                  7,500,000
0707936668                  7,500,000
0708896668                  7,500,000
0767386668                  7,500,000
0773186668                  7,500,000
0778786668                  7,500,000
0778996668                  7,500,000
0789836668                  7,500,000
0798996668                  7,500,000
0818006668                  7,500,000
0708666656                  7,500,000
0767666656                  7,500,000
0798666656                  7,500,000
0765666636                  7,500,000
0705666626                  7,500,000
0767666616                  7,500,000
0783666616                  7,500,000
0798666616                  7,500,000
0797802468                  7,500,000
0918962468                  7,500,000
0917571368                  7,500,000
0835644446                  7,500,000
0794511115                  7,500,000
0844496868                  7,500,000
0832416868                  7,500,000
0819746868                  7,500,000
0794826868                  7,500,000
0794766868                  7,500,000
0793846868                  7,500,000
0792716868                  7,500,000
0792066868                  7,500,000
0786146868                  7,500,000
0784606868                  7,500,000
0783426868                  7,500,000
0764426868                  7,500,000
0764176868                  7,500,000
0796517979                  7,500,000
0784677979                  7,500,000
0764877979                  7,500,000
0704427979                  7,500,000
0329228686                  7,500,000
0853118686                  7,500,000
0707308686                  7,500,000
0703008989                  7,500,000
0961999393                  7,500,000
0798363939                  7,500,000
0783693939                  7,500,000
0779913939                  7,500,000
0777173939                  7,500,000
0776933939                  7,500,000
0765663939                  7,500,000
0765373939                  7,500,000
0704433939                  7,500,000
0345923939                  7,500,000
0888887669                  7,500,000
0888885857                  7,500,000
0888887995                  7,500,000
0888887994                  7,500,000
0888885685                  7,500,000
0888883996                  7,500,000
0888883835                  7,500,000
0888889693                  7,500,000
0888889691                  7,500,000
0888889291                  7,500,000
0888889117                  7,500,000
0888885117                  7,500,000
0888883359                  7,500,000
0888882252                  7,500,000
0888881817                  7,500,000
0888859668                  7,500,000
0888850004                  7,500,000
0888850001                  </